RSS

Đề án Nâng cấp trang thông tin điện tử (mẫu)

13 Th12

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước”. Chúng tôi xin cung cấp mẫu Đề án nâng cấpTrang thông tin điện tử tổng hợp


ĐỀ ÁN

NÂNG CẤP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)

I. THÔNG TIN CHUNG

 1. Tên đơn vị chủ quản website (Đơn vị):
 2. Địa chỉ:
 3. Đơn vị quản lý trực tiếp:
 4. Các chức năng, nhiệm vụ chính được giao:
 5. Địa chỉ website:
 6. Nơi cài đặt website (hosting):
 7. Đánh giá thực trạng của website:

– Về mặt cơ sở pháp lý

 • Giấy phép thành lập website:
 • Tên miền Internet hợp lệ:
 •         Tóm tắt sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm

+  Họ và tên: ………………………………………………………………………….

+  Chức vụ: ……………………………………………………………………………

+  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

+  Số điện thoại: …………………………………………………………………….

+  Địa chỉ e-mail: …………………………………………………………………..

– Về mặt hạ tầng kỹ thuật, công nghệ

Máy chủ phục vụ:

 • Hosting tại Trung tâm Tin học, Bộ KH&CN:
 • Hosting tại Đơn vị:
 • Hosting tại đơn vị quản lý trực tiếp:                             
 • Khác (đề nghị ghi rõ): ………………………………………………..

Tương thích với nhiều trình duyệt phổ dụng:

 • Internet Explorer:
 • Fire Fox:
 • Opera:
 • Khác:……………………………………………………

Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho kết nối và tích hợp dữ liệu (XML hoặc RSS hoặc ATOM):

 • XML :
 • RSS v1.0/v2.0 :
 • ATOM:

     Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho bảo mật hệ thống:

 • Mức mạng (Network):
 • Mức xác thực (Authentication):
 • Mức người sử dụng (User):
 • Mức CSDL (Database):

Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho lưu trữ thông tin:

 • Lưu trữ ngay tại máy chủ (Centralized database):
 • Lưu trữ trên nhiều máy chủ (Distributed Database):
 • Lưu trữ tại thiết bị ngoài (Ổ cứng di động, băng từ, ổ đĩa quang từ, USB v.v…):                                                     
 • Trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data Center):
 • Lưu trữ nối mạng (Network Attached Storage):
 • Mạng Lưu trữ (Storage Area Network ):
 • Phần mềm quản lý bộ nhớ (Storage Management Software):
 • Khác (đề nghị ghi rõ):…………………………………

Giải pháp công nghệ cho xây dựng website:

 • Java :
 • .Net :
 • Các sản phẩm công nghệ khác (bao gồm phần mềm nguồn mở, công nghệ nền tảng khác, đề nghị ghi rõ): ……………………………………………………….

 Giải pháp an toàn dữ liệu:

 • Sử dụng cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ:
 • Có trang bị các thiết bị chuyên dụng hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ning dữ liệu:

Phương thức kết nối:

 • Qua kênh thuê riêng (Leased line)
 • Đường dây thuê bao bất đối xứng (ADSL)
 • Đường cáp quang tới từng địa điểm (FTTH)
 • Qua mạng truyền số liệu chuyên dụng của Đảng và Chính phủ
 • Qua mạng VinaRen:
 • Qua mạng truyền số liệu quốc gia VIETPAC:
 • Qua mạng số đa dịch vụ (ISDN):
 • Qua Dial-up:
 • Thông qua kết nối của đơn vị thuê đặt máy chủ :
 • Thông qua các phương thức kết nối khác (đề nghị ghi rõ): ……………………………………………………………………

Giải pháp bảo trì:

 • Có hoạt động bảo trì cho máy chủ chạy website:
 • Có hoạt động bảo trì phần mềm sử dụng chạy website:

– Về mặt nội dung thông tin

 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chuyên mục thông tin theo Luật Công nghệ thông tin, các văn bản pháp quy có liên quan và theo chức năng, nhiệm vụ chính của Đơn vị:
 • Có qui định/qui chế về cung cấp, cập nhật thông tin:
 • Tần suất cập nhật thông tin (thường xuyên và kịp thời) ít nhất 3 lần/tuần:
 • Có thông tin bằng tiếng nước ngoài:
 • Bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của thông tin:
 • Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước:
 • Có Ban biên tập:
 • Quảng bá, tuyên truyền hoạt động của Bộ:
 • Có chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu hình ảnh (Video):
 • Có chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu âm thanh (Audio):

 

II. NỘI DUNG NÂNG CẤP WEBSITE

 1. Mục tiêu nâng cấp, hoàn thiện website:

– Hoàn thiện nội dung:

– Thân thiện sử dụng:

– Cải thiện, nâng cấp tính công bố và tương tác:

– Tăng cường khả năng tìm kiếm:

– Hình thức:                               Đẹp:                                       Trung bình:

– Quảng bá:                      Rộng rãi:                                Trung bình:

 1. Nội dung nâng cấp về cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

– Giao diện khoa học, hợp lý đảm bảo mỹ thuật :

– Tương thích với nhiều trình duyệt Internet:

– Khả năng lưu trữ, quản lý các dữ liệu:

– Khả năng tìm kiếm, tra cứu thông tin:

– Tiêu chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu:

– Quy trình kiểm duyệt nội dung thông tin xuất bản trên website:

– Đáp ứng an toàn bảo mật theo nhiều mức:

– Giải pháp công nghệ cho xây dựng website:

– Giải pháp an toàn dữ liệu:

– Giải pháp lưu trữ:

– Phương thức kết nối:

– Giải pháp bảo trì:

– Máy chủ web hosting (nếu có)

Cấu trúc và kích thước vỏ máy:                   Rack:       Tower:

Điện năng tiêu thụ: ….. W

Cấu hình:

Hệ điều hành:

Phần mềm web server:

Phần mềm quản trị server:

– Đường kết nối Internet:

Băng thông: …..Kbps

Số lượng địa chỉ IP được cấp:

Loại hình thuê bao (ghi rõ theo nhà cung cấp dịch vụ):………

Dung lượng lưu trữ hosting: ………..Mb

Băng thông lưu chuyển dữ liệu tối đa………….Mbps

Backup website định kỳ:

theo ngày:          theo tuần:  theo tháng:

Phần mềm quản trị hosting(ghi rõ theo nhà cung cấp dịch vụ):…….

 1. Nội dung nâng cấp về thông tin trên website:

– Ngôn ngữ:

– Hoạt động Đơn vị:

– Văn bản pháp quy:

– Liên hệ (Đơn vị/cá nhân) :

– Chức năng, nhiệm vụ:

– Lãnh đạo Đơn vị:

– Thông báo, tin tức:

– Lịch sử phát triển:

– Sơ đồ tổ chức bộ máy:

– Dịch vụ công:

(Các thông tin khác)

 1. Cơ chế cung cấp và cập nhật thông tin cho website:

– Tuân theo quy định của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, cùng các văn bản liên quan của Bộ trưởng Bộ KH&CN

– Cơ chế khác:

 1. Nâng cấp phần mềm, giải pháp công nghệ quản lý website:

– Trang web tĩnh:

– Phần mềm web quản lý nội dung riêng, cập nhật nội dung trực tuyến:

– Phần mềm Cổng thông tin:

 1. Dự kiến kết quả đạt được:

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ

– Kinh phí cho việc xây dựng website:

– Kinh phí thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu hàng năm:

– Kinh phí duy trì website hàng năm (tên miền, hosting,…):

– Nguồn vốn đầu tư:

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Nêu cụ thể bảng tiến độ thực hiện các nội dung nâng cấp website.

V. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

     Đánh giá toàn diện hiệu quả của việc đầu tư nâng cấp website, trong đó cần nêu rõ:

– Hiệu quả đối với công tác quản lý hoặc hoạt động chuyên môn của Đơn vị;

– Hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin của Bộ;

– Hiệu quả đối với kinh tế-xã hội.

VI. PHỤ LỤC

Kèm theo đề án nâng cấp website, đề nghị cung cấp bản sao các tài liệu sau đây:

 1. Bản sao giấy phép hoặc đăng ký hoạt động của website đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp.
 2. Bản sao thiết kế trang chủ và các trang chuyên mục chính của website.
 3. Bản sao thiết kế sơ đồ (Site Map) của website.

  

 

Thủ trưởng Đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Nhãn: , , ,

One response to “Đề án Nâng cấp trang thông tin điện tử (mẫu)

 1. Thuỷ

  08.12.2015 at 07:10

  Em muốn xin mẫu đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp , anh/chị có thể gửi mail cho em dcko a

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: